Τι χρειάζεται για Νεα μέλη


Συνάδελφε,

για να εγγραφείς στην Ένωση πρέπει να έχεις διαβάσει και να συμφωνείς με το καταστατικό, να έχεις πτυχίο της ειδικότητάς σου και να εργάζεσαι στο ραδιόφωνο σε τεχνική ειδικότητα. Αφού αυτό συμβαίνει χρειάζονται τα κάτωθι:

1. Δύο φωτογραφίες σου τύπου διαβατηρίου, για την ταυτότητα.

2. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης Ν.1599/89 (παλιά Ν.105),προς Ε.Τ.Ε.Ρ., όπου θα δηλώνεις την ακριβή σου προϋπηρεσία που και από πότε μέχρι πότε δούλεψες με την ειδικότητα που ζητάς να εγγραφείς στο Σωματείο ήτοι ή ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός πάντα Ραδιοφώνου.

3. Συμπλήρωση της Αίτησης προς την Ένωση αφήνοντας κενό το μέρος « να με εγγράψετε ως………………………….»  και

4. 66 ΕΥΡΩ  εκ των οποίων τα 30 ΕΥΡΩ είναι εφ’ άπαξ εγγραφή και τα λοιπά  3 συνδρομές 12 Ευρώ ανά μήνα.

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ   Ε.Τ.Ε.Ρ.