48ωρη απεργιακή κινητοποίηση των τεχνικών στους ραδιοσταθμούς: NITRO RADIO και DERTI


48ωρη κινητοποίηση των τεχνικών για τους ραδιοσταθμούς NITRO RADIO και DERTI αποφάσισε η Γενική Συνέλευση για την συνεχιζόμενη άρνηση της εργοδοσίας να αποπληρώσει τα χρεωστούμενα δεδουλευμένα στους ραδιοσταθμούς NITRO RADIO και DERTI. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:
48ωρη απεργιακή κινητοποίηση από την ώρα 06.00η της Πέμπτης 3ης Μαΐου 2012 μέχρι  και την 06.00η ώρα του Σαββάτου 5ης Μαΐου 2012, στον ραδιοφωνικό σταθμό «NITRO RADIO»  και
48ωρη απεργιακή κινητοποίηση από την ώρα 07.00η της Πέμπτης 3ης Μαΐου 2012 μέχρι  και την 07.00η ώρα του Σαββάτου 5ης Μαΐου 2012, στον ραδιοφωνικό σταθμό  «DERTI»με αιτήματα :
  • Την καταβολή των χρεωστούμενων δεδουλευμένων σε όλα τα μέλη μας.
  • Την καταβολή στην Ε.Τ.Ε.Ρ των παρακρατηθεισών συνδρομών των μελών μας όπως ορίζει η ΣΣΕ μας.
Καλούμε τις Διοικήσεις των ραδιοσταθμών NITRO RADIO και DERTI να καταβάλουν αμέσως στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα τους και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματά μας.
Καλούμε την κυβέρνηση και κάθε υπεύθυνο να σταματήσουν την απροκάλυπτη και σκανδαλώδη στήριξη προς την εργοδοσία που ενθαρρύνει και συστηματοποιεί παρόμοιες πρακτικές καθυστέρησης πληρωμών των εργαζομένων από τους εργοδότες.