Μόνο στα λόγια…

12/07/2019 Ανακοίνωση Μόνο στα λόγια… Ήταν το 1987 όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου θεσμοθέτησε τη μη κρατική ραδιοφωνία, ένα δίκαιο αίτημα […]


Περίεργες αδράνειες

13/06/2019 Ανακοίνωση Περίεργες αδράνειες… Η ALTER EGO του Μαρινάκη πέρασε επιτυχώς το στάδιο της αδειοδότησης από το ΕΣΡ και πήρε […]