Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων αποφάσισαν την αναστολή όλων των κινητοποιήσεων που είχαν κηρύξει στους Ρ/Σ «DERTI 98,6» και «NITRO 102,5»


ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων αποφάσισαν την αναστολή όλων των κινητοποιήσεων που είχαν κηρύξει στους Ρ/Σ«DERTI 98,6» και «NITRO 102,5», σε ένδειξη καλής θέλησης,μετά την έγγραφη δέσμευση της εργοδοσίας για την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων όλων των εργαζομένων.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Με την παράκληση να αναρτηθεί , δημοσιευθεί και μεταδοθεί .