ΚΑΛΕΣΜΑ Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Logo Eter Megalo (Olenis)

Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2006

 

ΚΑΛΕΣΜΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 Συνάδελφοι,

ΟΛΟΙ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, στις 18 Οκτωβρίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00  που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης (Ωλένης 8, Βύρωνας).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΣΕ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συνάδελφοι,

Η παρουσία του καθενός από σας στη Γενική Συνέλευση, το ανώτατο όργανο του Σωματείου, κρίνεται απαραίτητη, αφού τα προβλήματα στον χώρο είναι πολλά και μεγάλα και χρειάζεται η σύμπραξη όλων μας για την επίλυσή τους και η συνεχής ανανέωση της εντολής δράσης μας.

 

Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ   Ε.Τ.Ε.Ρ