TEΤΑΡΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 30ης Μαρτίου 2005 & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ


ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαρτίου 2005, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτριος Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κος Δημήτριος Σιώτος, Γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο

Στις διατάξεις της παρούσης Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της χώρας με τις ειδικότητες:

α) Tου ηλεκτρονικού. Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος  σε  οποιανδήποτε  μορφή και  σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική  κάλυψη  των εξωτερικών μεταδόσεων του  Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ  και

β) Tου  ηχολήπτη. Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος,  και ο μόνος που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό  σταθμό  και η εργασία  του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει α) να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ – ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  Α,Β – ΤΕΣ – ΚΕΤΕ – ΚΕΚ – ΚΕΤΕΣ – ΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες. β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2α Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα ΣΣΕ.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή β) εμπειρικότητα) που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η ΣΣΕ μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου σε ολόκληρο το κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός» σε όλες τις πτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2ο

Από 1ης Ιανουαρίου 2005, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής

ΕΤΗ

2005

2006

Κλιμάκια          από 1/1          έως 31/8         σε Ευρώ

Κλιμάκια                από 1/9                 έως 31/12 σε Ευρώ

Κλιμάκια                              από 1/1                  έως 31/8 σε Ευρώ

Κλιμάκια                από 1/9                 έως 31/12 σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

838

871

906

933

από 3ο έως 4ο συμπληρωμένο

917

936

969

998

από 5ο έως 6ο συμπληρωμένο

982

1001

1031

1062

από 7ο έως 8ο συμπληρωμένο

1048

1069

1101

1134

από 9ο έως 10ο συμπληρωμένο

1111

1133

1167

1202

από 11ο έως 12ο συμπληρωμένο

1177

1201

1237

1274

από 13ο έως 14ο συμπληρωμένο

1312

1339

1379

1421

από 15ο έως 16ο συμπληρωμένο

1389

1417

1460

1503

από 17ο έως 18ο συμπληρωμένο

1475

1504

1549

1596

από 19ο έως 20ο συμπληρωμένο

1518

1541

1587

1635

από 21ο έως 22ο συμπληρωμένο

1608

1632

1681

1681

από 23ο έως 24ο συμπληρωμένο

1695

1695

1746

1746

από 25ο έως 26ο συμπληρωμένο

1790

1790

1808

1808

από 27ο έως 28ο συμπληρωμένο

1891

1891

1910

1910

από 29ο έως 30ο συμπληρωμένο

2003

2003

2023

2023

από 31ο έως 32ο συμπληρωμένο

2075

2075

2096

2096

από 33ο έως 34ο συμπληρωμένο

2170

2170

2192

2192

από 35ο έως 36ο συμπληρωμένο

2260

2260

2283

2283

από 37ο έως 38ο συμπληρωμένο

2349

2349

2372

2372

από 39ο έως 40ο συμπληρωμένο

2466

2466

2491

2491

από 41ο και άνω

2572

2572

2598

2598

 

Άρθρο 3ο

Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημίωσης του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπʼ όψιν και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό. Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.

Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 4ο

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ή Τ.Ε.Ι. και 2) 11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών, και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας του, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

στ) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

ζ) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 2 εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της.

η) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται  αποζημίωση ίση με το ποσοστό 60% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920 και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης. Το άνωθεν ποσοστό από 1ης Ιανουαρίου 2006 γίνεται 70%.

θ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 60% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920.

ι) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται στην εγκατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό.

ια)  Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.

ιβ) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικά για χρήση μόνο στον Ρ/Σ  τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

Άρθρο 5ο

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας που ανέρχεται σε 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου, για κάθε πενταετία συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη και μέχρις ότου συμπληρωθούν τρεις πενταετίες.

Άρθρο 6ο

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, επτάωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία τριάντα πέντε (35) ωρών. Η επιχείρηση (Ρ/Σ) θα καταβάλλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυχτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας.

Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Τις πάσης φύσεως οικονομικές διαφορές (αναδρομικά) που προκύπτουν από την παρούσα ΣΣΕ για κάθε Τεχνικό (Ηχολήπτη ή Ηλεκτρονικό), από 1ης Ιανουαρίου 2005 μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ο κάθε Ραδιοσταθμός υποχρεούται να τις καταβάλλει μέχρι και την 30η Ιουνίου 2005, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις (30 Απριλίου 2005, 31 Μαΐου 2005 και 30 Ιουνίου 2005).

Άρθρο 7ο

Σε περίπτωση υπερωριακής, νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης  σε Κυριακές ή εκτός έδρας απασχόλησης, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσης εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας η δε  σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 8ο

Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκατάστασης της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

Άρθρο 9ο

Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθʼ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

Άρθρο 10ο

Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δε μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01΄ και λήγει την 24.00΄ ώρα.

Άρθρο 11ο

Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους. β. Τα Θεοφάνια. γ. Η Καθαρή Δευτέρα. δ. Η 25η Μαρτίου. ε. Η Μεγάλη Παρασκευή. στ. Το Μεγάλο Σάββατο. ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα. η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος. ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου. ια. Η 28η Οκτωβρίου. ιβ. Τα Χριστούγεννα. ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου. ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Όταν ο εργαζόμενος, απασχοληθεί κατά τις προαναφερόμενες αργίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 12ο

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δε θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Όλες οι προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές αποφάσεις με οποιοδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν σε όσα θέματα δεν τροποποιούνται από αυτήν.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 13ο

Στους τεχνικούς που πληρώνονται με υπέρτερους βασικούς μισθούς (μισθολογικά κλιμάκια) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της  παρούσας ΣΣΕ  κατώτατους βασικούς μισθούς της ίδιας προϋπηρεσίας, καταβάλλονται οι ακόλουθες αυξήσεις :

α) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει έως και πενήντα (50) ευρώ τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 45 ευρώ.

β) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) ανέρχεται μέχρι και το ποσό των 2000 ευρώ και υπερβαίνει κατά πενήντα ένα  (51) και άνω  ευρώ  τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 35 ευρώ.

γ) Στους Τεχνικούς των οποίων ο βασικός μισθός (κλιμάκιο) υπερβαίνει τα 2001 ευρώ και υπερβαίνει τον  αντίστοιχο κατώτατο βασικό μισθό (κλιμάκιο) των μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 2 της παρούσας της ίδιας προϋπηρεσίας, χορηγείται μηνιαία αύξηση 30 ευρώ.

δ) Τυχόν αύξηση που έχει δοθεί από 1ης 1ου 2005, χωρίς αύτη να προκύπτει από την παρούσα ΣΣΕ, σε τεχνικό που πληρώνεται με υπέρτερο βασικό μισθό (κλιμάκιο) από τους προβλεπόμενους ανά κλιμάκιο από το άρθρο 2 της παρούσας ΣΣΕ κατώτατους βασικούς μισθούς (κλιμάκια) της ίδιας προϋπηρεσίας, αύτη συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει γι αυτόν από τα α), β) και γ) του άρθρου 13.

Άρθρο 14ο

α) Στον ή στην Πρόεδρο και τον ή την Αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και τον ή την Ταμία της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, έξι (6) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 στον ή στην Πρόεδρο και τον ή την Αντιπρόεδρο της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δέκα (10) εργασίμων ημερών  κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και τον ή την  Ταμία της δεύτερης των συμβαλλομένων χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, οκτώ (8) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δύο (2) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται απʼ αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων – μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα  το αργότερο μετά την καταβολή.

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απροσκόπτου επισκέψεως από τα μέλη του Δ.Σ. κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Άρθρο 15ο

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε., αρχίζει από την 1η  Ιανουαρίου 2005 και λήγει στις  31 Δεκεμβρίου 2006, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε.

Για την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Κωστόπουλος                                Παναγιώτης Κωστάκης

Για την Ε.Τ.Ε.Ρ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Καμαρινόπουλος                        Δημήτρης Σιώτος

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΝ 8η 4ου 2005

Δ.Ε.Ν αρ. Τεύχους 1449 σελ. 618/Π.Κ.32/8-4-2005

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου

(ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)

 Στην Αθήνα σήμερα 19 Απριλίου 2005, οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός οι: κος Πέτρος Κωστόπουλος, Πρόεδρος και κος Παναγιώτης Κωστάκης, γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α) και αφετέρου οι: κος Δημήτριος Καμαρινόπουλος, Πρόεδρος και κος Δημήτριος Σιώτος, Γενικός Γραμματέας, της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας» (Ε.Τ.Ε.Ρ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της ΣΣΕ που υπεγράφει μεταξύ μας την 30-03-2005, η αλλαγή κλιμακίου κάθε Τεχνικού επέρχεται μετά την συμπλήρωση αναλόγως του 2ου, 4ου, 6ου,8ου, 10ου, 12ου, 14ου, 16ου, 18ου, 20ου, 22ου, 24ου, 26ου, 28ου, 30ου, 32ου, 34ου, 36ου, 38ου, 40ου έτους. Δηλαδή π.χ. κάθε Τεχνικός που συμπληρώνει το 2ο  έτος προϋπηρεσίας του στο επάγγελμα που ασκεί περνά στο 2ο κλιμάκιο στο όποίο και παραμένει μέχρι και την συμπλήρωση του 4ου έτους προϋπηρεσίας του στο επάγγελμα που ασκεί, ενώ με την συμπλήρωση του 4ου έτους περνά στο 3ο κλιμάκιο κ.ο.κ. Ετσι:

Από 1ης Ιανουαρίου 2005, τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων)  για τους εργαζόμενους Τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), σε Ρ/Σ της χώρας καθορίζονται ως εξής:

ΕΤΗ

2005

2006

Κλιμάκια          από 1/1          έως 31/8         σε Ευρώ

Κλιμάκια                από 1/9                 έως 31/12 σε Ευρώ

Κλιμάκια                              από 1/1                  έως 31/8 σε Ευρώ

Κλιμάκια                από 1/9                 έως 31/12 σε Ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

838

871

906

933

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

917

936

969

998

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

982

1001

1031

1062

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1048

1069

1101

1134

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1111

1133

1167

1202

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1177

1201

1237

1274

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1312

1339

1379

1421

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1389

1417

1460

1503

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1475

1504

1549

1596

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1518

1541

1587

1635

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1608

1632

1681

1681

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1695

1695

1746

1746

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1790

1790

1808

1808

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1891

1891

1910

1910

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

2003

2003

2023

2023

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

2075

2075

2096

2096

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

2170

2170

2192

2192

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

2260

2260

2283

2283

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

2349

2349

2372

2372

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

2466

2466

2491

2491

από 41ο και άνω

2572

2572

2598

2598

Η παρούσα αποτελεί συνέχεια και αδιάσπαστο κομμάτι της από 30-3-2005 υπογραφείσας ΣΣΕ μεταξύ μας. Ο τρόπος δε αλλαγής κλιμακίου για τους Τεχνικούς Ραδιοφωνίας (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς) σε κάθε ΣΣΕ που έχουμε υπογράψει μετά το 2000 ήτο πάντα τούτος.

 Για την Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Κωστόπουλος                                          Παναγιώτης Κωστάκης

Για την Ε.Τ.Ε.Ρ

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Καμαρινόπουλος                                           Δημήτρης Σιώτος

Π.Κ.: 37/22.4.2005