Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων εκλογών ΕΤΕΡ


Logo Eter Megalo (Olenis)

Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εκλογές της Ένωσης που διεξήχθησαν από το Σάββατο 15 έως και την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007 ψήφισαν για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή: 193, εκ των οποίων 187 Έγκυρα,  5 Άκυρα  και 1 Λευκό. Για Αντιπροσώπευση της Ένωσης στο ΕΚΑ και την ΠΟΣΠΕΡΤ : 193, εκ των οποίων 184 Έγκυρα,  8 Άκυρα  και 1 Λευκό.

Έλαβαν:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 16 ψήφους.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή 16 ψήφους.

Για την αντιπροσώπευση στο Ε.Κ.Α 19 ψήφους.

Για την αντιπροσώπευση στην Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ 19 ψήφους.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 171 ψήφους.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή 171ψήφους.

Για την αντιπροσώπευση στο Ε.Κ.Α 165 ψήφους.

Για την αντιπροσώπευση στην Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ 165 ψήφους.

Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται:

Α΄. ΓΙΑ ΤΟ 7μελές ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Καμαρινόπουλος Δημήτριος του Καμαρινού 153 ψήφους

Σιώτος Δημήτριος του Ιωάννη 133 ψήφους

Καραπανάγος Δημήτριος του Γεωργίου 95 ψήφους

Βελέντζας Γεώργιος του Αναργύρου 93 ψήφους

Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ 78 ψήφους

Μητσόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννου 30 ψήφους

Κυριακού Τατιανή – Μαρία του Κωνσταντίνου 30 ψήφους

Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ 3μελη ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Τριανταφυλλίδης Δημήτριος του Χαραλάμπους 84 ψήφους

Τασκαλδηρανιάν Σωτήριος του Παναγιώτη 76 ψήφους

Ντούβρας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 59 ψήφους

Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.Α.) 3 μέλη

ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Καμαρινόπουλος Δημήτριος του Καμαρινού 133 ψήφους

Σιώτος Δημήτριος του Ιωάννη 89 ψήφους

Βελέντζας Γεώργιος του Αναργύρου 47 ψήφους

Δ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.) 8 μέλη

ΑΠΟ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Καμαρινόπουλος Δημήτριος του Καμαρινού 140 ψήφους

Σιώτος Δημήτριος του Ιωάννη 108 ψήφους

Καραπανάγος Δημήτριος του Γεωργίου 80 ψήφους

Βελέντζας Γεώργιος του Αναργύρου 79 ψήφους

Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ 72 ψήφους

Μητσόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννου 43 ψήφους

Μπίζος Δημήτριος του Παναγιώτη 42 ψήφους

ΑΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Αρετάκης Δημήτρης του Νικολάου 16 ψήφους

Η εφορευτική επιτροπή ευχαριστεί όλα τα μέλη της Ένωσης για την άψογη διαδικασία και εύχεται στους εκλεγμένους στα όργανα της Ένωσης καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντωνόπουλος Δημήτριος

Ζορμπάς Δημήτριος

Μαυράκης Παναγιώτης