Συγκρότησης Δοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Logo Eter Megalo (Olenis)

Αθήνα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την πρώτη του συνεδρίαση, σήμερα 20 Δεκεμβρίου 2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη  και μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώνεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Καμαρινόπουλος Δημήτριος του Καμαρινού: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σιώτος Δημήτριος του Ιωάννου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καραπανάγος Δημήτριος του Γεωργίου: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βελέντζας Γεώργιος του Αναργύρου: ΤΑΜΙΑΣ

Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ:  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

Μητσόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννου: Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)

Κυριακού Τατιανή-Μαρία του Κωνσταντίνου: Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνη Κινητοποιήσεων)

Eter-Ypografes-Kamarinopoulos-Karapanagos