Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.


Αθήνα, Τετάρτη  30η Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Μετά την πρώτη του συνεδρίαση, στις 29/11/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη  και μέχρι τη 29η Νοεμβρίου 2025 διαμορφώνεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

 

Μαυράκης Παναγιώτης : ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κολλύβας Ιωάννης : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεωργέα Μαρία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λυκούρης Νικόλαος : ΤΑΜΙΑΣ

Χωριανόπουλος Γεώργιος :  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

Τσακανίκας Γεώργιος : Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)

Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος : Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο