Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της Ε.Τ.Ε.Ρ


Αθήνα , Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις εκλογές της Ένωσης που διεξήχθησαν από το Σάββατο 26η έως και τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με το πρακτικό εκλογών και βάσει του Ν. 1264/1982, Άρθρο 12, παράγραφος 5 εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας αντιστοίχως:

Α΄. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαυράκης Παναγιώτης του Αποστόλου
Γεωργέα Μαρία του Παναγιώτη
Κολλύβας Ιωάννης του Γεωργίου
Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ
Λυκούρης Νικόλαος του Δαμιανού
Εμμανουηλίδης Κων/νος του Σεραφείμ
Τσακανίκας Γεώργιος του Ευσταθίου

Β΄. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νταβαρίνος Γεώργιος του Δημητρίου
Καραγεβρέκης Ιωάννης του Γεωργίου
Ξερικού Σοφία του Δημητρίου

Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.Α.)

Μαυράκης Παναγιώτης του Αποστόλου
Κολλύβας Ιωάννης του Γεωργίου

Δ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ.)

Μαυράκης Παναγιώτης του Αποστόλου
Κολλύβας Ιωάννης του Γεωργίου
Γεωργέα Μαρία του Παναγιώτη
Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ
Λυκούρης Νικόλαος του Δαμιανού
Εμμανουηλίδης Κων/νος του Σεραφείμ

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ