Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.


Αθήνα, Τρίτη 26η Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Μετά την πρώτη του συνεδρίαση, σήμερα 26/11/2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη και μέχρι τη 26η Νοεμβρίου 2022 διαμορφώνεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Μαυράκης Παναγιώτης : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κολλύβας Ιωάννης : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεωργέα Μαρία : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λυκούρης Νικόλαος : ΤΑΜΙΑΣ
Σκεύης Γεώργιος : Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)
Τσακανίκας Γεώργιος : Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)
Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος : Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)