ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019


Αθήνα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 21.20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Σήμερα, Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 21.20, στα γραφεία της Ένωσης, συνεδρίασε η εφορευτική επιτροπή που εξελέγη νομίμως στη Συνέλευση της Δευτέρας 4 Νοεμβρίου 2019.

Αφού παραλάβαμε εμπροθέσμως τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή συνδυασμών για τις εκλογές της Ένωσης της 23ης, 24ης και 25ης Νοεμβρίου 2019, ανακηρύσσουμε τους υποψηφίους για τις εκλογές.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019, την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019  θα διεξαχθούν οι εκλογές, στα γραφεία της Ένωσης που βρίσκονται στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β (5ος όροφος-Γραφείο 519), από τις 11.00 ως τις 18.00. Κάθε μέλος ψηφίζει με την επίδειξη της ταυτότητας της Ένωσης ή της Αστυνομικής ταυτότητας.

Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουμε μαζικά στις Εκλογές.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ