Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα


Τρίτη 03/04/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μετά την παραίτηση του συναδέλφου Νίκου Σκρέκη, για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη 14η Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώνεται και ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Μαυράκης Παναγιώτης : ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεσύλλας Γεώργιος : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κολλύβας Ιωάννης : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργέα Μαρία : ΤΑΜΙΑΣ

Ρεσβάνης Ελευθέριος :  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων)

Σαπρανίδης Νικόλαος : Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)

Χωριανόπουλος Γεώργιος : Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος Κινητοποιήσεων)