ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016


Logo-Eter-Megalo-2014

Αθήνα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 21.15

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016

Σήμερα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 21.15, στα γραφεία της Ένωσης, συνεδρίασε εν απαρτία  η εφορευτική επιτροπή που εξελέγη νομίμως στη Συνέλευση της Τετάρτης, 23 Νοεμβρίου 2016, αποτελούμενη από τους: Ανδρώνη Φωτεινή, Ξερικού Σοφία, Μαραγκάκη Κων/νο και αναπληρωματικούς τους Εμμανουηλίδη Κων/νο και Ντούβρα Κων/νο.

Αφού παραλάβαμε εμπροθέσμως τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων ή συνδυασμών για τις εκλογές της Ένωσης της 10ης, 11ης και 12ης Δεκεμβρίου 2016, ανακηρύσσουμε τους υποψηφίους για τις εκλογές.

Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 και την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 θα διεξαχθούν οι εκλογές, στα γραφεία της Ένωσης που βρίσκονται στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου 48Β (5ος όροφος-Γραφείο 519), από τις 11.00 ως τις 18.00. Κάθε μέλος ψηφίζει με την επίδειξη της ταυτότητας της Ένωσης ή της Αστυνομικής ταυτότητας και απαραιτήτως την επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας.

Καλούμε όλα τα μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουμε μαζικά στις Εκλογές.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ