Δικαστική απόφαση δικαιώνει συνάδελφο τεχνικό που είχε απολυθεί από τον ραδιοσταθμό MUSIC 89,2Logo-Eter-Megalo-2014

Αθήνα, Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου

Δικαστική απόφαση δικαιώνει συνάδελφο τεχνικό που είχε απολυθεί από τον ραδιοσταθμό MUSIC 89,2.

Με την απόφαση 952/2016 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνεται συνάδελφός μας τεχνικός, μέλος της Ενώσεώς μας, που είχε απολυθεί από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Music 89,2.

Με την απόφασή του το δικαστήριο : «Αναγνωρίζει την ακυρότητα της από 26-1-2015 έγγραφης καταγγελίας της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου του ενάγοντος (μέλους μας) εκ μέρους της εναγόμενης (ραδιοσταθμός Music 89.2). Υποχρεώνει την εναγομένη να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του ενάγοντος στην ίδια θέση που κατείχε και με τους ίδιους μισθολογικούς και εν γένει εργασιακούς όρους, όπως αυτοί ίσχυαν πριν από τις 26-1-2015, ήτοι πριν από την ως άνω απόλυση…..Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.»  και συνεχίζει : «Υποχρεώνει την εναγομένη  να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών  (15.946,60)…..Κηρύσσει την απόφαση εν μέρει προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη και δη για το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000 ευρώ).

 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον νομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση.

Καλούμε όλους τους τεχνικούς να είναι πάντα και παντού αλληλέγγυοι με τους συνάδελφους τους αλλά και σε διαρκή επαφή με την Ένωσή μας. Να είναι τότε σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση ο τελευταίος λόγος θα ανήκει σε εμάς.

 Τέλος δηλώνουμε στους τυχόν επίδοξους μιμητές, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της διοίκησης του εν λόγω ραδιοσταθμού ότι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους.

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Eter - Ypografes - Mavrakis - Tsouramani - 2014