Ανακοίνωση Τεχνικών Ενώσεων Τηλεόρασης για την παραβίαση της ΣΣΕ ΕΤΕΡ-ΕΙΙΡΑ από την διοίκηση την ραδιοσταθμών Best και Εν Λευκώ


  1. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε. Τ. Ι. Τ. Α.)

3ης  Σεπτεμβρίου & Μάρνης  (Ε.Κ.Α.)    ΦΑΞ :  2108847368

  1. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε. Τ. Ι. Τ. Β. Ε.)

Αριστοτέλους 32  (Ε Κ Θ) Τ. Κ. 546 31  ΦΑΞ: 2310642680

  1. ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ε. Τ. Ι. Τ. Κ.)

Ηράκλειο Κρήτης

  1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ν. Δ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ. Τ. ΤΗΛ. Ν. Ε.)

Κανακάρη  178  Πάτρα Τ. Κ. 26221  Τηλ. – Φαξ  261022446

 

Παρασκευή 20 Ιουνίου  2008                                                                                                                Αριθμός Πρωτ. 506/1120

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η    Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο    Τ  Υ  Π  Ο  Υ

Επίδειξη ισχύος έκανε η Διοίκηση των Ραδιοφωνικών Σταθμών «Best»  και «Εν Λευκώ» απολύοντας για δεύτερη φορά τεχνικό για τον οποίον την πρώτη φορά που απολύθηκε υπήρξε προσωρινή διαταγή από το μονομελές Πρωτοδικείο να συνεχίσει να εργάζεται κανονικά.

Για τον ίδιο τεχνικό επίσης το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας έκανε προς τον σταθμό σύσταση ότι  «…ο Ρ/Σ BEST RADIO θα πρέπει να τηρεί το άρθρο 3 της οικείας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και τις αποφάσεις του δικαστηρίου».

Δυστυχώς, για μια ακόμα φορά, κάποιοι, στηριζόμενοι στην δύναμη που τους προσδίδει η εκμετάλλευση μιας ή και περισσότερων συχνοτήτων, οι οποίες σημειωτέον αποτελούν δημόσια περιουσία, τοποθετούν τους εαυτούς τους πάνω από τις Κρατικές Υπηρεσίες, τους Νόμους αλλά και αυτής ακόμα της Δικαιοσύνης.

Προφανώς, οι άνθρωποι αυτοί εκμεταλλεύονται την έλλειψη ανάλογων Νόμων  και την Κυβερνητική αδυναμία να επιβάλει, έστω,  την εφαρμογή της στοιχειωδώς υπάρχουσας Νομοθεσίας. Αυτό, σε συνδυασμό, με την αμεσότητα της επικοινωνίας που τους παρέχει η συχνότητα τους κάνει προκλητικούς.

Δηλώνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα, ενωμένο, θα σταθεί απέναντι σ’ αυτές τις ενέργειες, και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα δεν θα τις αφήσει να περάσουν.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ  Ε. Τ. Ι. Τ. Α. – Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε. – Ε. Τ. Ι. Τ. Κ. – Σ. Τ. ΤΗΛ. Ν. Ε