Εξώδικο Απεργίας της ΕΤΕΡ σε όλους τους ραδιοσταθμούς για την απόλυση συναδέλφων μας


Logo Eter Megalo (Olenis)

Αθήνα, Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

24ωρης απεργιακής κινητοποίησης από την ώρα 06.00η της Παρασκευής 4ης Ιουνίου 2010 μέχρι  και την 06.00η ώρα του Σαββάτου 5ης Ιουνίου 2010, σε όλους τους ραδιοσταθμούς

Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής οργάνωσης, με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» (Ε.Τ.Ε.Ρ), που εδρεύει στο Βύρωνα Αττικής, (Ωλένης 8) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ: την εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία: Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α), που εδρεύει στην Μαρίνου Αντύπα 41-45 Ν. Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:

  • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
  • Υπουργείο Εσωτερικών: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
  • Ειδικό Γραμματέα Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών, Ειδικό Γραμματέα κο Χάλαρη Μιχαήλ (Δραγατσανίου 8)

 Κύριε Πρόεδρε,

Σε υλοποίηση της, με μυστική ψηφοφορία, ληφθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου μας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 και η οποία αποφάσισε την προκήρυξη κινητοποιήσεων του Σωματείου μας με αίτημα την εκδήλωση αλληλεγγύης σε κάθε συνδικαλιστή ή άλλο εργαζόμενο που απολύεται ή απειλείται από την εργοδοσία καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για όλους τους ραδιοσταθμούς και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από την ίδια Γενική Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας για τον ακριβή καθορισμό των ημερομηνιών και του είδους των κινητοποιήσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας κατά την συνεδρίασή του σήμερα, Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, αποφάσισε, σύμφωνα με την ως άνω εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, την πραγματοποίηση 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης από την ώρα 06.00η της Παρασκευής 4ης Ιουνίου 2010 μέχρι  και την 06.00η ώρα του Σαββάτου 5ης Ιουνίου 2010, σε όλους τους ραδιοσταθμούς με αίτημα:

 Την άμεση επαναπρόσληψη των δύο αναιτίως απολυθέντων συναδέλφων από τον ραδιοσταθμό ΜΕΛΩΔΙΑ. Τονίζουμε ότι μία εκ των δύο απολυθέντων ήταν επί σειρά ετών συνδικαλιστική εκπρόσωπος της Ένωσης στον Μελωδία. Και όλα αυτά εν μέσω Συλλογικής Διαπραγμάτευσης.

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης  και καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα διενέργειάς της, ήτοι από την ώρα 06.00η της Παρασκευής 4ης Ιουνίου 2010 μέχρι  και την 06.00η ώρα του Σαββάτου 5ης Ιουνίου 2010, σε όλους τους ραδιοσταθμούς, θα εκπέμπεται μόνο προηχογραφημένη μουσική, τραγούδια, διαφημίσεις (TAPES – PC) και προηχογραφημένο μήνυμα για την απεργιακή κινητοποίηση, καθώς και το σήμα του κάθε ραδιοσταθμού, χωρίς καθόλου λόγο (ζωντανό ή ηχογραφημένο) είτε από δημοσιογράφους, είτε από μουσικούς παραγωγούς.

Διατιθέμενο προσωπικό ασφαλείας είναι το προσωπικό όπως, βάσει προγράμματος, ορίζεται εργαζόμενο για την ημέρα αυτή και έχει δηλωθεί δι’ υμών στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο studio συγχρόνου εκπομπής (on air), και μόνο, κάθε ραδιοσταθμού.

Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα  προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς  γνώση τους και για την  επέλευση των  νομίμων συνεπειών αντιγράφοντάς την  ολόκληρη στις Εκθέσεις Επιδόσεων που θα συντάξει .

Eter-Ypografes-Kamarinopoulos-Karapanagos