Συγκρότηση Δοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα


Logo Eter Megalo (Olenis)

Αθήνα, Δευτέρα  21 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την παραίτηση του Ταμία της Ένωσης κου Βελέντζα Γεωργίου, λόγω μετοίκησης στην επαρχία, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, σήμερα 21 Ιουνίου 2010, καλωσορίζει την συνάδελφο κα Κοτρώζου Ελένη, α αναπληρωματικό μέλος για το ΔΣ στις εκλογές (τριετούς θητείας του 2007). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας για τα επόμενα τρία (3) έτη  και μέχρι τη 17η Δεκεμβρίου 2010 διαμορφώνεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Καμαρινόπουλος Δημήτριος του Καμαρινού: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιώτος Δημήτριος του Ιωάννου: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καραπανάγος Δημήτριος του Γεωργίου: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χωριανόπουλος Γεώργιος του Ραφαήλ: ΤΑΜΙΑΣ
Κοτρώζου Ελένη του Ισιδώρου :  Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων)
Μητσόπουλος Εμμανουήλ του Ιωάννου: Γ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνος οργανωτικού)
Κυριακού Τατιανή-Μαρία του Κωνσταντίνου: Δ΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Υπεύθυνη Κινητοποιήσεων)

Eter-Ypografes-Kamarinopoulos-Karapanagos