Ακυρες οι ατομικές συμβάσειςLogo-Eter-Megalo-OLD

Αθήνα, Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απάντηση σε όσους εργοδότες έχουν ή προσπαθούν να επιβάλλουν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις μισθών δίνει η Επιθεώρηση Εργασίας Βόλου, που έκρινε παράνομη και καταχρηστική την απόλυση εργαζομένου σε θεσσαλικό έντυπο. Ο συνάδελφος είχε αρνηθεί να υπογράψει την ατομική σύμβαση, που θα είχε ως συνέπεια τη μείωση του εισοδήματός του.

Η Ε.Τ.Ε.Ρ θέλοντας να ενημερώσει τους εργαζόμενους παραθέτει αυτούσια τη γνωμοδότηση. Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης έχει ως εξής:

«Η Υπηρεσίας μας, μετά τα όσα ειπώθηκαν-καταγράφηκαν-κατατέθηκαν 1) συντασσόμενη κατ’ αρχήν με την επιθυμία του προσφεύγοντος, και όλων των άλλων συνδικαλιστικών φορέων, καλεί την επιχείρηση να τον επανεντάξει στη δύναμή της 2) έχοντας υπόψη α) τη μαρτυρία του ιδίου του προσφεύγοντος ότι απολύθηκε γιατί δεν δέχθηκε να υπογράψει νέα σύμβαση με μειωμένες κατά 20% τις αποδοχές του β) τη δήλωση του εκπροσώπου των συντακτών Θεσσαλίας-Ευβοίας-Στ. Ελλάδος ότι για να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση επί 17 χρόνια ο προσφεύγων δεν ήταν αντιπαραγωγικός αλλά επαγγελματικά επαρκής και συνεργάσιμος γ) τη δήλωση της προέδρου των Τεχνικών Τύπου Βόλου ότι η απόλυση του Θ. Βογιατζή ήταν εκδικητική για τη στάση που κράτησε τα δύο τελευταία χρόνια απέναντι στον εργοδότη υπερασπιζόμενος τα εργασιακά του δικαιώματα και των συναδέλφων του δ) τη δήλωση που κατέθεσε η επιχείρηση στην Υπηρεσία μας. Θεωρεί ότι η απόλυση του Αθ. Βογιατζή θα πρέπει να διερευνηθεί από τα αρμόδια δικαστήρια ως προς την καταχρηστικότητά της 1) επειδή ο μισθωτός διεκδίκησε νόμιμα δικαιώματά του (Α.Π. 1107/2000) 2) επειδή αξίωσε από τον εργοδότη να τηρεί τους συμβατικούς όρους (ΑΠ 805/95) 3) επειδή ανέπτυξε νομική συνδικαλιστική δράση (Ν. 1264/82 άρθρο 14 παρ. 4) 4) επειδή προσέφυγε προ μηνών στην Υπηρεσία μας για νόμιμες και βάσιμες αξιώσεις του (ΑΠ 933/97) γ) επειδή η καταγγελία σύμβασης, αν και είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία, υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281ΑΚ (υπέρβαση ορίων καλής πίστης, χρηστών ηθών, κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος) 7) επειδή παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία (ατομικά δικαιώματα, άρθρο 22 παρ. 1 συντάγματος της Ελλάδας) 8) επειδή παραβιάζεται το άρθρο 14 παρ. 1 του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία της γνώμης (με τον περιορισμό βέβαια ότι τα διαδιδόμενα και διακινούμενα είναι αληθή και δεν προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη του εργοδότη καθώς και ότι δεν επηρεάζεται δυσμενώς η εργασιακή σχέση και δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης) 9) επειδή δεν εφαρμόστηκε η αρχή της αναλογικότητας, εάν η απόλυση έγινε για οικονομοτεχνικούς λόγους 10) επειδή είναι αντικειμενικά αδικαιολόγητη η καταγγελία διότι δεν στοχεύει στην προστασία δικαιολογημένων συμφερόντων του εργοδότη.

Βόλος 25 Νοεμβρίου 2011

Ο Επιθεωρητής Εργασίας»

Ypografes Eter-Kamarinopoulos-Georgea