ΕΣΗΕΑ-ΕΣΠΗΤ-ΕΤΕΡ-ΕΠΗΕΑ για ΞΕΝΙΟ


ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

 

Αθήνα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Ανακοίνωση

 

Με έκπληξη παρακολουθούμε την πρόσκληση από τον Δήμαρχο Φυλής του Δημοτικού Συμβουλίου του με θέματα: 1.Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων (ΔΕΡΑΛ). 2. Λήψη απόφασης για μεταφορά του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Άνω Λιοσίων (ΔΕΡΑΛ) στο Δήμο Φυλής. 3. Λήψη απόφασης για δημιουργία «Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας και Διαδυκτιακής Ενημέρωσης» στις υπηρεσίες του Δήμου ΦΥΛΗΣ.

Ενημερώνουμε λοιπόν προς άρση κάθε παρερμηνείας ή παρεξηγήσεως ότι:

Υπάρχουν υπέρ των σωματείων και των εργαζομένων στον Ξένιο αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων (ασφαλιστικά μέτρα) όπου αναγράφεται ρητώς η απαγόρευση οιασδήποτε αλλαγής του Νομικού προσώπου της εταιρείας κατόχου του ραδιοσταθμού ΞΕΝΙΟΣ 94,3 μέχρι πλήρους αποπληρωμής των χρεωστούμενων δεδουλευμένων.

Οι αποφάσεις αυτές έχουν νομίμως κοινοποιηθεί στους ιθύνοντες του Δήμου και του εν λόγω ραδιοσταθμού.

Προειδοποιούμε με καλή θέληση να σταματήσει η λογική του αυτοσχεδιασμού και σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και τις Ενώσεις τους η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε ΝΟΜΙΜΕΣ λύσεις. Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούν τις όποιες απόπειρες για δημιουργία διαφορετικών τετελεσμένων,  

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, δημοσιευθεί και μεταδοθεί.