Με δικαστική απόφαση άκυρη η απόλυση δύο τεχνικών που δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση στον ραδιοσταθμό SENTRA FM.


Logo-Eter-Megalo

Αθήνα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

Με δικαστική απόφαση άκυρη η απόλυση δύο τεχνικών που δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση στον ραδιοσταθμό SENTRA FM.

          Με την απόφαση 2888/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνονται δύο συνάδελφοί μας τεχνικοί  που απελύθησαν από την διοίκηση του ραδιοσταθμού SENTRA FM  επειδή δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ μας.

          Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται εν μέρει την αγωγή» των τεχνικών «αναγνωρίζει ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εναγόντων που έλαβε χώρα στις 3-4-2012. Υποχρεώνει την εναγομένη» (ραδιοσταθμός SENTRA FM) «να καταβάλλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ (19062) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (11926,44) με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε κονδύλι ήταν απαιτητό και μέχρι την εξόφληση. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη.  Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) ευρώ.

Καταδικάζει την εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, το ύψος του οποίου ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.»

          Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον νομικό μας σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη που χειρίστηκε την υπόθεση των συναδέλφων μας.

           Καλούμε τους εργοδότες να σταματήσουν κάθε προσπάθεια εκβίασης των εργαζομένων για υπογραφή, επί ποινή απολύσεως, ατομικών συμβάσεων εργασίας με όρους κατώτερους αυτών των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

         Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τους εργοδότες και τα ενεργούμενά τους, με το πρόσχημα της «κρίσης» που οι ίδιοι δημιούργησαν, να καθιερώσουν την εξαφάνιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την απλήρωτη εργασία, την επισφάλεια στην ζωή μας.

          Κάθε εργοδότης που ασελγεί με την βοήθεια της κυβέρνησης επί των εργαζομένων θα μας βρίσκει πάντα και παντού μπροστά του.

         Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους που αντιστέκονται υπερασπιζόμενοι τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο