ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΣΣΕ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α της 24ης Οκτωβρίου 2022