Η ισχύς εν τη ενώσει


09/11/2020

Ανακοίνωση

Η ισχύς εν τη ενώσει

Η Ε.Τ.Ε.Ρ., ανταποκρινόμενη στον ρόλο της ως πρωτοβάθμιο σωματείο, παλεύει αδιαλείπτως για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και παρεμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα του Κλάδου, από όπου και εάν αυτή προέρχεται, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μελών της.

Στα πλαίσια αυτά, η Ένωσή μας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργεία, Γραμματείες, Επιθεωρήσεις Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), Ανεξάρτητες Αρχές όπως ο Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.Ρ.) αλλά και η Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Δικτύων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Καταγγέλλει τις απανταχού εργοδοτικές αυθαιρεσίες, συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις, συνεχώς για πάνω από μία εικοσαετία.

Η Ένωση μας εκφράζει έμπρακτα και όχι προσχηματικά την αλληλεγγύη της προς τους εργαζόμενους της ραδιοφωνίας. Στη περίπτωση του ραδιοσταθμού «OVER FM», παρά την συμπεριφορά του φερόμενου ως ιδιοκτήτη, και αφού διαπιστώθηκε ότι εργάζονται, μεταξύ άλλων, οκτώ (8) τεχνικοί,  αποστείλαμε στις 6/11/2020 προς την Ε.Ε.Τ.Τ. επιστολή μας, κοινοποιούμενη προς τον  Νόμιμο εκπρόσωπο του ρ/σ «OVER FM», που αναφέρει:

«…Σκοπός του σωματείου μας ήταν και είναι η σύννομη και ασφαλής προς τους εργαζόμενους και το κοινό λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών και με τον σκοπό αυτό παρασταθήκαμε ενώπιον του ΕΣΡ με την τοποθέτηση ότι, εφόσον πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις τόσο γενικά, όσο και αναφορικά με τις σχέσεις και θέσεις εργασίας, θα ήταν για εμάς ευχής έργον η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στον Ρ/Σ αυτό. Από την παρακολούθηση της λειτουργίας του Ρ/Σ εκ μέρους των τεχνικών μελών μας έχουμε αχθεί στο συμπέρασμα – πόρισμα ότι κατά το τεχνικό μέρος δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα από την εκπομπή του σήματός του και ότι, κατά το μέρος που αφορά την λειτουργία των στούντιο, πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς και ποιοτικής λειτουργίας. Τα ανωτέρω διασφαλίζει η μόνιμη εργασία στον Ρ/Σ έμπειρων τεχνικών μελών του σωματείου μας. Περαιτέρω, η διεύθυνση του Ρ/Σ μας βεβαίωσε για την εφαρμογή εκ μέρους της των όρων εργασίας και αμοιβής που θεσπίζονται από τις οικείες ΣΣΕ και ΔΑ του κλάδου. Κατόπιν των ανωτέρω, έχει αρθεί οποιαδήποτε ένσταση και αμφιβολία μας, σχετικά με την ασφαλή και κατ’ ουσία σύννομη λειτουργία του Ρ/Σ “OVER FM 104.9”…»

Στα πλαίσια αυτά καλωσορίζουμε, ενθουσιασμένοι, την παρέμβαση στην Ε.Ε.Τ.Τ., του αδελφού σωματείου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., η οποία εκφράζει την συμπαράστασή της  στους συναδέλφους της, που εργάζονται στο ραδιοφωνικό σταθμό «OVER FM 104.9».

Προτείνουμε, σε όλα τα μέλη της Διασωματειακής Επιτροπής των Μ.Μ.Ε. να οριστεί άμεσα συνεδρίαση του οργάνου με θέμα, την αναζήτηση σύμπλευσης των Ενώσεων σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης παράλληλα με την υποχρέωση όλων των εργοδοτών υπογραφής Σ.Σ.Ε., ώστε να μην τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο