ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΠΑΡ 1 ΤΟΥ 2778 του 1999