Ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. προσέφυγε η Ε.Τ.Ε.Ρ.


13/08/2020

Ανακοίνωση

Ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. προσέφυγε η Ε.Τ.Ε.Ρ.

Την Παρασκευή 7/8/2020 οι εργοδότες της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. άσκησαν έφεση κατά της Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. 6/2020 η οποία και ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών (ηχοληπτών και ηλεκτρονικών) της Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας στην Χώρα. Κατά την διάρκεια της νέας αυτής διαδικασίας η εν λόγω Διαιτητική Απόφαση παραμένει «παγωμένη», άλλο ένα επίτευγμα του Βρούτση από την πρώτη θητεία του στο Υπουργείο Εργασίας το 2014. Η Δ.Α. 6/2020 εκδόθηκε στις 27/7/2020 και κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας στις 29/7/2020.

Ας δούμε όμως λίγο τι σημαίνει η έκδοση της Διαιτητικής Απόφασης. Αρχικά πρόκειται για ηχηρό χαστούκι στα παχουλά μάγουλα των εργοδοτών μας. Ο δικηγόρος των εργοδοτών προσήλθε στην διαδικασία της Διαιτησίας με έπαρση, δικαίωμα που του έχει δώσει η αντεργατική στάση της κυβέρνησης. Εν ολίγοις, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. εξέφρασε την άποψη-θέση των εργοδοτών- ότι λόγω των αλλαγών του Βρούτση στον Νόμο δεν είχε η εργατική πλευρά το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην Διαιτησία. Η Ε.Τ.Ε.Ρ., με την πολύτιμη αρωγή του Νομικού της Συμβούλου Δημήτρη Καραμήτσα, έθεσε το ζήτημα τόσο πρακτικά, αποδεικνύοντας πως πληροί τα ζητούμενα από τον Νόμο για την προσφυγή στην Διαιτησία, όσο και στην νομική του διάσταση εγείροντας ζήτημα Συνταγματικότητας του ίδιου του Νόμου.

Η Τριμελής Επιτροπή εξέδωσε, όπως είπαμε, Διαιτητική Απόφαση που σημαίνει ότι, κατά πλειοψηφία, συμφώνησε με την άποψη της εργατικής πλευράς. Μία πράγματι σωστή και θαρραλέα απόφαση για την οποία και ευχαριστούμε όλα τα Μέλη της συγκεκριμένης Επιτροπής Διαιτησίας.

Μετά τη έκδοση της Διαιτητικής η Ε.Τ.Ε.Ρ. αποφάσισε να προτείνει στην εργοδοτική πλευρά ένα τρόπο κοινής αποδοχής της εν λόγω Απόφασης και της ανάλογης εφαρμογής της στα μέλη των Ενώσεων. Σε αυτή τη διαδικασία καταλάβαμε πως δεν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση από τους εργοδότες. Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ετοιμάσει Έφεση, έτσι ώστε σε περίπτωση που οι εργοδότες προχωρήσουν σε αυτή να πράτταμε και εμείς το ίδιο. Αυτό τελικά και συνέβη.

Η Ε.Τ.Ε.Ρ. για πρώτη φορά εφεσιβάλλει Διαιτητική Απόφαση η οποία και θα συζητηθεί, μαζί με αυτήν της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α., το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται από τον Νόμο. Η Έφεση μας είναι απόλυτα εμπεριστατωμένη και βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, που έχουμε εντοπίσει και συλλέξει στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις. Συγχρόνως ζητάμε, με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση, καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τον Κλάδο μας.

Να είναι σίγουροι, όσοι υποβαθμίζουν την εργασία και τον ρόλο του Τεχνικού και του Ηχολήπτη Ραδιοφωνίας για τα προσωπικά τους συμφέροντα, πως θα έχουν πάντα απέναντί τους την Ένωσή μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο