ΕΤΕΡ. Έληξε η απεργία στους ραδιοσταθμούς NITRO και DERTI


Αθήνα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 0.40

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την πλήρη αποπληρωμή των χρεωστούμενων δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων τεχνικών στους ραδιοσταθμούς NITRO και DERTI, σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε και κηρύσσει την λήξη της απεργίας για τους εν λόγω ραδιοσταθμούς.