ΕΤΕΡ. Έληξε η απεργία στον ραδιοσταθμό SFERA. Συνεχίζεται κανονικά σε NITRO και DERTI


Αθήνα, Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13.30

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την πλήρη αποπληρωμή των χρεωστούμενων δεδουλευμένων όλων των εργαζόμενων τεχνικών στον ραδιοσταθμό SFERA, σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε και κηρύσσει την λήξη της απεργίας για τον εν λόγω ραδιοσταθμό.

Η απεργία για τους ραδιοσταθμούς NITRO και DERTI συνεχίζεται κανονικά.