2013


Αυτός είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων από την διοίκηση του ραδιοσταθμού SENTRAFM. Χθες δικαιώνεσαι από τα δικαστήρια, σήμερα σε απολύουν ξανά.

Αθήνα, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 Αυτός είναι ο σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων από την διοίκηση του ραδιοσταθμού SENTRAFM. Χθες δικαιώνεσαι […]